Sơ Lược Các Yêu Cầu Về Việc Rửa Tội Cho Trẻ Em (Dưới Bảy Tuổi)

Các yêu cầu này áp dụng cho các bậc cha mẹ muốn con của mình được rửa tội tại Giáo Xứ Thánh Linh, lưu ý chỉ dành cho những trẻ em dưới bảy tuổi. Các bậc cha mẹ nên đọc qua những yêu cầu này và sau đó liên lạc với Bà Kathy Polowski, người phụ trách về Bí Tích Rửa Tội của Giáo Xứ Thánh Linh, theo số điện thoại 480-838-7474 x114 hoặc email baptisms@holyspirit-tempe-az.org, để bắt đầu tiến trình Rửa Tội cho con của quý vị.

 1. Các cha mẹ là giáo dân của Giáo Xứ Thánh Linh hoặc cư trú trong địa bàn Giáo Xứ (phía Bắc Baseline; phía Nam Warner; phía Đông Price Road; và phía Tây Kyrene) mong muốn cho con của mình được rửa tội tại Giáo Xứ Thánh Linh phải liên lạc văn phòng của Giáo Xứ càng sớm càng tốt để hẹn gặp người phụ trách Bí Tích Rửa Tội của Giáo Xứ (Baptism Coordinator). Trong buổi gặp đó, người phụ trách sẽ trình bày những yêu cầu cụ thể về việc chuẩn bị cho con của quý vị lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Những thủ tục giấy tờ đầu tiên sẽ được thực hiện trong buổi gặp này. Người phụ trách cũng sẽ bàn bạc với quý vị để chọn ra một ngày rửa tội tạm thời cho con của quý vị, nhưng ngày này sẽ chưa chính thức cho đến khi quý vị hoàn tất mọi yêu cầu và thủ tục theo quy định của Giáo Xứ. Xin quý vị vui lòng xem qua Lịch Rửa Tội trên trang web của Giáo Xứ để biết những ngày nào Giáo Xứ có Rửa Tội cho các em nhỏ dưới 7 tuổi.

 2. Các bậc cha mẹ không thuộc Giáo Xứ Thánh Linh nhưng muốn con được rửa tội ở Thánh Linh sẽ phải hoàn thành những yêu cầu chuẩn bị cho việc Rửa Tội tại Giáo Xứ nơi quý vị đăng ký. Sau đó, quý vị xin Giáo Xứ của mình gửi một lá thư tới Cha Xứ của Thánh Linh chứng thực rằng quý vị đã hoàn thành tất cả yêu cầu cho việc chuẩn bị Rửa Tội của con quý vị và đề nghị Giáo Xứ Thánh Linh cho phép con của quý vị được Rửa Tội tại Giáo Xứ Thánh Linh.

 3. Các cha mẹ bắt buộc phải tham dự một khóa học về Bí Tích Rửa Tội cho trẻ em, trừ khi người phụ trách Bí Tích Rửa Tội cho phép miễn vì đã tham dự khóa học trước đó hoặc một khóa học tương tự. Quý vị có thể tham dự khóa học này tại Giáo Xứ Thánh Linh hoặc một Giáo Xứ khác. Nếu không tham dự khóa học này ở Thánh Linh, quý vị phải cung cấp bằng chứng đã tham dự khóa học này ở một nơi khác. Quý vị có thể tham dự khóa học trong lúc còn mang thai nếu muốn. Khóa học này tại Giáo Xứ Thánh Linh thường diễn ra vào Thứ Bảy tuần thứ hai của tháng Một, tháng Năm, và tháng Chín lúc 10:00-11:30am; hoặc Chúa Nhật thứ hai của tháng Ba, tháng Bảy, và tháng Mười Một lúc 3:00-4:30pm; hoặc Thứ Ba tuần cuối cùng của tháng Sáu lúc 6:00- 7:30pm. Quý vị phải làm việc với người phụ trách Bí Tích Rửa Tội của Giáo Xứ để chọn ngày cho khóa học này. Xin quý vị vui lòng xem qua lịch của khóa học này trên trang web của Giáo Xứ.

 4. Quý vị cần phải mang theo Giấy Khai Sinh hợp pháp của con quý vị khi đến gặp người phụ trách Bí Tích Rửa Tội của Giáo Xứ trong buổi gặp đầu tiên (hoặc nếu đã gặp trước khi sinh thì mang Giấy Khai Sinh nộp tại văn phòng của người phụ trách Bí Tích Rửa Tội sau khi sinh). Chứng chỉ Rửa Tội là văn bản chính thức và quan trọng đối với tất cả tín hữu trong Giáo Hội Công Giáo, và Giấy Khai Sinh là văn bản hỗ trợ cho hồ sơ Rửa Tội. Nếu quý vị chưa xin được Giấy Khai Sinh, quý vị có thể trình giấy của bệnh viện nơi bé sinh ra để Giáo Xứ xác minh được ngày sinh của bé và tên của cha mẹ.

 5. Giáo Hội Công Giáo yêu cầu rằng phải có ít nhất một người đỡ đầu cho con quý vị nhưng người đó phải là tín hữu Công Giáo vẫn đang sống và giữ đạo. Nếu quý vị muốn có hai người đỡ đầu thì phải là một nam một nữ. Người đỡ đầu phải lãnh nhận đủ ba Bí Tích Khai Tâm (Rửa Tội, Thêm Sức, và Rước Lễ lần đầu), đang sống và giữ đạo, và ít nhất phải được 16 tuổi trở lên. Nếu đã kết hôn, người đỡ đầu phải được kết hôn trong Giáo Hội Công Giáo. Người đỡ đầu phải cung cấp cho Giáo Xứ những giấy tờ chứng thực đã lãnh nhận các Bí Tích Rửa Tội, Thêm Sức, Rước Lễ lần đầu, và Hôn Phối (nếu đã kết hôn). Người đỡ đầu phải là một giáo dân Công Giáo đang sống và giữ đạo tại một Giáo Xứ nào đó. Người đỡ đầu được khuyến khích, nhưng không bắt buộc, phải tham dự khóa học về Bí Tích Rửa Tội. Người đỡ đầu bắt buộc hoàn thành Godparent Verification Form (Đơn Xác Minh Người Đỡ Đầu), nhằm khẳng định rằng người đỡ đầu đáp ứng các yêu cầu để làm cha/mẹ đỡ đầu. Cuối tờ đơn xác minh này phải được ký tên kèm theo ngày tháng bởi Cha Xứ nơi người đỡ đầu cư trú và nộp lại cho văn phòng Giáo Xứ Thánh Linh không quá HAI tuần trước ngày Rửa Tội của con quý vị.

  Trong một số truyền thống văn hóa, gia đình đương sự muốn nhiều người đỡ đầu cho con của họ và mong muốn những người này cũng được tham dự vào nghi thức Rửa Tội của con quý vị và tiếp tục giữ một vai trò quan trọng trong đời sống của bé được rửa tội. Điều này Giáo Xứ cho phép, nhưng chỉ có một hoặc hai người đỡ đầu chính thức được ghi vào sổ Rửa Tội của Giáo Xứ.

 6. Nếu quý vị chỉ chọn một người đỡ đầu, quý vị có thể chọn một người “nhân chứng” của Bí Tích Rửa Tội cùng với người đỡ đầu Công Giáo, và người này phải được Rửa Tội trong các giáo phái Tin Lành được Giáo Hội Công Giáo chấp nhận. Quý vị không được nhờ người Công Giáo làm “nhân chứng” của Bí Tích Rửa Tội. Người nhân chứng này có thể tham dự khóa học về Bí Tích Rửa Tội, nhưng không bắt buộc. Người nhân chứng này cần phải ký một tờ đơn theo yêu cầu và nộp lại cho văn phòng Giáo Xứ.

 7. Lưu ý rằng ngày Rửa Tội chỉ mang tính tạm thời cho tới khi người phụ trách Bí Tích Rửa Tội của Giáo Xứ xác nhận rằng tất cả các yêu cầu cho việc chuẩn bị Rửa Tội của con quý vị đã hoàn tất, bao gồm việc tham dự khóa học về Bí Tích Rửa Tội dành cho phụ huynh, Đơn Xác Minh Người Đỡ Đầu được ký bởi Cha Xứ nơi người đỡ đầu cư trú, Giấy Khai Sinh, giấy tờ chứng thực các Bí Tích người đỡ đầu đã lãnh nhận, và tờ đơn dành cho người nhân chứng của Bí Tích Rửa Tội (nếu có). Để tránh mọi sự bất tiện dành cho quý vị, xin vui lòng hoàn thành TẤT CẢ các yêu cầu nêu trên không quá hai tuần trước ngày Rửa Tội. Nếu các yêu cầu không được hoàn tất ít nhất HAI tuần trước ngày Rửa Tội, quý vị sẽ phải dời nghi thức Rửa Tội qua một ngày khác.

Nghi thức Rửa Tội

 1. Nghi thức Rửa Tội cho trẻ em dưới 7 tuổi thường sẽ được cử hành bằng Tiếng Anh vào Chúa Nhật thứ tư mỗi tháng lúc 12:30pm tại nhà thờ Thánh Linh và bằng Tiếng Việt vào Chúa Nhật thứ ba mỗi tháng lúc 3:00 pm tại nhà thờ Thánh Linh. Nếu cha mẹ mong muốn một ngày/giờ khác cho con mình được rửa tội, quý vị phải bàn bạc với người phụ trách Bí Tích Rửa Tội của Giáo Xứ tại buổi gặp mặt đầu tiên.

 2. Quý vị không phải trả tiền cho khóa học và nghi thức Rửa Tội. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn ủng hộ Giáo Xứ một khoản tiền nào đó để thể hiện lòng tri ân Chúa và Giáo Hội cho con của mình một sự sống mới qua Bí Tích Rửa Tội. Mặc dù Giáo Xứ có gợi ý ủng hộ $75, Giáo Xứ rất vui lòng đón nhận bất kỳ sự đóng góp nào tùy theo lòng hảo tâm của quý vị. Khoản đóng góp này cũng giúp chi trả những chi phí liên quan đến việc chuẩn bị và cử hành nghi thức Rửa Tội. Quý vị cũng có thể xem xét việc đóng góp thời gian của quý vị trong các công việc tình nguyện của Giáo Xứ như đọc sách thánh, tham gia các ban ngành, hoặc phụ giáo tại các lớp Giáo Lý và Việt Ngữ.

Tôi đã đọc và hiểu những quy tắc của Giáo Xứ về việc Rửa Tội cho trẻ em dưới 7 tuổi. Tôi hiểu rằng ngày Rửa Tội sẽ bị dời lại nếu những yêu cầu của Giáo Xứ không được hoàn tất hai (2) tuần trước ngày Rửa Tội.